Loading...
Certyfikaty2021-05-19T13:19:07+00:00

Certyfikaty

Dobry pracodawca szuka profesjonalnego i godnego zaufania partnera, który będzie go wspierał w dążeniu do osiągnięcia celów zawodowych. Profesjonalizm i kompetencja naszych pracowników oraz organizacji świadczą według nas o jakości wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy członkiem różnych organizacji branżowych i posiadamy wszystkie odpowiednie certyfikaty, co daje naszym zleceniodawcom obiektywny obraz naszej firmy.

ABU
Duijndam Uitzendgroep jest członkiem Holenderskiego Związku Agencji Pracy Tymczasowej [ABU- Algemene Bond Uitzendondernemingen], organizacji branżowej działającej w sektorze pracy tymczasowej. ABU cechuje restrykcyjna polityka przyjmowania nowych członków, organizacja ta okresowo kontroluje przestrzeganie Układu Zbiorowego Pracy [CAO- Collectieve Arbeidsovereenkomst] dla Pracowników Tymczasowych, jak również jakość oferowanych przez nas usług, procesy administracyjne i okresowe odprowadzanie podatków i składek na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych.

Certyfikat członkostwa – ABU

Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen)
Duijndam Uitzendgroep spełnia normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych prowadzi rejestr firm spełniających te wymogi, oraz zajmuje się utrzymywaniem tych norm. Firmy, które oferują zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych, mogą uzyskać certyfikat wydawany przez SNF. Naszym pracownikom tymczasowym gwarantujemy, że oferowane przez nas zakwaterowanie spełnia wszystkie wymogi.

Certyfikat – SNF

NEN 4400-01
Duijndam Uitzendgroep spełnia wymogi zawarte w normie NEN 4400-01 i widnieje w rejestrze Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy [SNA – Stichting Normernig Arbeid]. Powstała w branży pracy tymczasowej norma NEN 4400-01 ma na celu ochronę pracodawców, którzy wynajmują pracowników przed oszustwami i nielegalną działalnością. Norma ta stawia wysokie wymagania dotyczące administracji personalnej i administracji płac a także odprowadzania podatków i składek na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. VRO Certification B.V. kontroluje przestrzeganie wymogów zawartych w normie NEN 4400-01. Firma Duijndam Uitzendgroep spełnia wszystkie wymagania i została dopuszczona do rejestru Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy.

NEN 4400-01 deklaracja i zaświadczenie o rejestracji w SNA

VCA & VCU
VCU to Lista Kontrolna Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla Organizacji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej [Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties]. Jest to certyfikat wywodzący się z Listy Kontrolnej dla Wykonawców [VCA-Veiligheid Checklist Aannemers] dotyczącej znajomości przepisów BHP w miejscu pracy. VCU odnosi się do bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i jest specjalnie przeznaczony dla agencji pracy tymczasowej, które oddelegowują pracowników do firm posiadających certyfikat VCA. Przedsiębiorstwa te wykonują prace wiążące się z większym zagrożeniem, w środowisku szczególnie niebezpiecznym. Często chodzi tutaj o prace na placach budowy, w fabrykach, warsztatach czy przy różnych instalacjach. Od 15-go listopada 2011 Duijndam Uitzendgroep, oddział przy ulicy Kerklaan 1A w Wateringen, posiada certyfikat VCU. W związku z tym widniejemy również w holenderskim rejestrze VCA.nl.

Certyfikat – VCU

Securitech
Zmiany w zakresie kontroli tożsamości odbywają się w tempie błyskawicznym. Różnego rodzaju tendencje oraz wydarzenia społeczne i polityczne, jak i rozwój technologiczny powodują, że z dnia na dzień wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania umożliwiające szybkie i pewne kontrolowanie tożsamości. Duijndam Uitzendgroep dąży do świadczenia usług o możliwie jak najwyższej jakości i przejrzystości. Zasadnicze znaczenie ma dla nas (i dla Ciebie) posiadanie absolutnej pewności co do tożsamości naszych pracowników. W celu skontrolowania dokumentów tożsamości, używamy Skanera Dokumentów oraz działamy w porozumieniu z Działem ds. Oszustw w Securitech Detection & Verification B.V.

Certyfikat Securitech

W skrócie: Duijndam Uitzedgroep jest godnym zaufania partnerem biznesowym.
Chcesz dowiedzieć się więcej o powyższych normach i certyfikatach? Nie wahaj się skontaktować z nami. Chętnie służymy pomocą!